Skip Navigation?
 

Кодекс поведінки AIG для третіх осіб

Укладаючи договір з ПрАТ «АІГ Україна Страхова Компанія», її ділові партнери, включаючи, але не обмежуючись, постачальниками, продавцями, дистриб'юторами, субпідрядниками, агентами, консультантами і третіми особами, приймають на себе зобов'язання виконувати вимоги стандартів, викладених нижче.

ПрАТ «АІГ Україна Страхова Компанія» очікує, що

 • треті особи будуть вести діяльність з дотриманням чинного законодавства України, а також політик, процедур і перерахованих нижче стандартів діяльності ПрАТ «АІГ Україна Страхова Компанія».
 • треті особи проінформують своїх співробітників, агентів, представників про необхідність дотримання викладених нижче стандартів
 • третя особа дозволить ПрАТ «АІГ Україна Страхова Компанія» або іншому незалежному аудитору, відповідно до домовленостей між ПрАТ «АІГ Україна Страхова Компанія» і третьою особою, перевіряти дотримання викладених нижче стандартів за допомогою застосування відповідних заходів, таких як: аудит, експертиза, інспекція, розслідування та/або ревізія.

Стандарти і вимоги

1. Економічні санкції, попередження бойкотів і експортний контроль:

 • Дотримання усіх чинних міжнародних законів, а також вимог і політик ПрАТ «АІГ Україна Страхова Компанія» відносно застосування економічних санкцій
 • Здійснення ділової співпраці від імені ПрАТ «АІГ Україна Страхова Компанія» тільки з тими фізичними, юридичними особами, організаціями і країнами, до яких не застосовуються економічні санкції ООН, США або інші чинні економічні санкції і норми
 • Відмова від участі у бойкотах або обмежувальних торгових практиках, за винятком випадків, коли це вимагається Урядом США (наприклад, неприпустимість бойкоту відносно Ізраїлю)
 • Дотримання усіх чинних міжнародних правил експортного контролю, обмежень на вторинний експорт і на імпорт

2. Антитрестове і антимонопольне законодавство:

 • Дотримання усіх чинних міжнародних антимонопольних законів і норм, спрямованих на недопущення недобросовісної конкуренції.
 • Дотримання чесної конкуренції на усіх ринках, де треті особи здійснюють свою діяльність
 • Отримання конфіденційної інформації про конкурентів ПрАТ «АІГ Україна Страхова Компанія» виключно із законних і надійних джерел
 • Заборона на обговорення з конкурентами цін, тендерних заявок, клієнтських продажів; заборона на змову про розділ ринку і передачу конфіденційної інформації, недоступної конкурентам з публічних джерел.

3. Протидія легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом:

 • Дотримання усіх чинних міжнародних законів і норм відносно виявлення, попередження і повідомлення інформації про потенційну легалізацію грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, діяльності з фінансування тероризму

4. Закони про боротьбу з корупцією:

 • Дотримання усіх чинних міжнародних законів про боротьбу з корупцією, включаючи Закон США «Про корупцію при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності», Закон Великобританії «Про протидію хабарництву», і іншого застосовного законодавства, що забороняє корупцію, здирство, хабарництво.
 • Заборона на пропозицію хабарів та інших неналежних виплат будь-яким особам з метою отримання або утримання бізнесу, чи одержання комерційної вигоди (комерційний підкуп)
 • Заборона на обіцянки, пропозиції або уповноваження на здійснення виплати грошових коштів або інших цінностей урядовцям, включаючи службовців компаній, що належать або контролюються урядом, з метою отримання або утримання бізнесу, чи одержання комерційної вигоди (хабар)
 • Ведення бухгалтерських книг і записів, що чітко відображають суть угод, які укладаються

5. Конфіденційність і захист інформації:

 • Дотримання усіх чинних міжнародних законів про конфіденційність і захист інформації, включаючи закони і норми, що регулюють транскордонну передачу персональних даних
 • Забезпечення здійснення необхідних процедур, заходів для захисту і контролю конфіденційності і збереження персональних даних, отриманих від ПрАТ «АІГ Україна Страхова Компанія», або оброблюваних від імені ПрАТ «АІГ Україна Страхова Компанія».

6. Торгові операції з використанням конфіденційної інформації:

 • Заборона на здійснення операцій з цінними паперами AIG, Inc. чи іншої компанії (включаючи компанії, не афілійовані з AIG, Inc.) у разі володіння істотною закритою інформацією про AIG, Inc. чи іншу компанію, отриману при наданні послуг з боку ПрАТ «АІГ Україна Страхова Компанія»
 • Заборона на передачу конфіденційної або істотної публічно недоступної інформації іншим особам і на рекомендацію іншим особам придбати або продати відповідні цінні папери особами, яким надана істотна конфіденційна інформація.

B. Конфіденційна інформація: ПрАТ «АІГ Україна Страхова Компанія» вимагає, щоб треті особи зберігали конфіденційність інформації, наданою їм компанією ПрАТ «АІГ Україна Страхова Компанія», і вживали заходи для захисту такої інформації. Розголошення Конфіденційної інформації допускається виключно у випадках, передбачених законодавством, або з письмової згоди ПрАТ «АІГ Україна Страхова Компанія», висловленої в явній формі, або за письмовою угодою між третіми особами і ПрАТ «АІГ Україна Страхова Компанія». Якщо договір з третіми особами містить будь-які спеціальні умови відносно конфіденційності інформації, такі спеціальні умови мають переважну силу.

C. Конфлікт інтересів: ПрАТ «АІГ Україна Страхова Компанія» очікує, що треті особи не допустять фактичних або можливих конфліктів своїх особистих інтересів з інтересами ПрАТ «АІГ Україна Страхова Компанія». Треті особи не мають права свідомо укладати угоди безпосередньо з працівниками компанії ПрАТ «АІГ Україна Страхова Компанія», члени сім'ї або родичі яких, включаючи чоловіка/дружину та/або осіб, що спільно проживають з ними, мають фінансову зацікавленість у третіх особах.

D. Інтелектуальна власність: ПрАТ «АІГ Україна Страхова Компанія» очікує, що треті особи захищатимуть інтелектуальну власність компанії ПрАТ «АІГ Україна Страхова Компанія» та інших компаній, афілійованих з ПрАТ «АІГ Україна Страхова Компанія», а також її ділових партнерів і постачальників (включаючи інших третіх осіб), і заздалегідь консультуватимуться з ПрАТ «АІГ Україна Страхова Компанія» або власником інтелектуальної власності на предмет можливості використання і розголошення іншим третім особам інтелектуальної власності ПрАТ «АІГ Україна Страхова Компанія» або іншої сторони (особи, афілійованої з ПрАТ «АІГ Україна Страхова Компанія») без письмової згоди ПрАТ «АІГ Україна Страхова Компанія» або відповідного власника інтелектуальний власності. При цьому ПрАТ «АІГ Україна Страхова Компанія» або власник інтелектуальної власності залишаються власниками такої інтелектуальної власності, і ніякі права на неї третім особам не передаються.

E. Ведення і зберігання записів: ПрАТ «АІГ Україна Страхова Компанія» очікує, що треті особи, які ведуть облік інформації про діяльність і управління ПрАТ «АІГ Україна Страхова Компанія», та/або що підкоряються дії законодавчих вимог відносно зберігання документації, зберігатимуть такі записи ПрАТ «АІГ Україна Страхова Компанія» відповідно до чинних законодавчих вимог про зберігання документації. Якщо договір, укладений з третьою особою, містить спеціальні вимоги про ведення і зберігання документації, такі спеціальні вимоги мають переважну силу.

Порушення вищезгаданих вимог

ПрАТ «АІГ Україна Страхова Компанія» здійснюватиме свою діяльність тільки з тими третіми особами, діяльність яких відповідає усім застосовним міжнародним законам. ПрАТ «АІГ Україна Страхова Компанія» може ініціювати розірвання договору з третьою особою у разі, якщо третя особа не дотримується вимог, викладених у цьому документі.

Інформування про порушення

ПрАТ «АІГ Україна Страхова Компанія» очікує, що треті особи інформуватимуть AIG Global Compliance Group про усі порушення вимог, встановлених цим документом, шляхом надання повідомлення на електронну адресу corporatelegalcompliance@aig.com. Також третя особа може направити анонімне повідомлення (якщо це допускається згідно вимог місцевого законодавства) через сайт www.aigcompliancehelpline.com.

Свідоцтво про дотримання вимог Кодексу поведінки для третіх осіб

Справжнім підтверджую, що_____________________________ (найменування компанії-партнера)

усвідомлює той факт, що ПрАТ «АІГ Україна Страхова Компанія» надає особливе значення дотриманню положень Кодексу поведінки для третіх осіб. Відмова контрагента ПрАТ «АІГ Україна Страхова Компанія» або його нездатність дотримуватися положень Кодексу розглядатиметься як серйозне порушення умов укладеного договору, що може призвести до перегляду його умов або розірвання.

«___» _____________ 2016 р.

___________________________/___________________________

 (підпис і ПІБ уповноваженого співробітника компанії-партнера)


Політика захисту персональних даних

Політика захисту персональних даних

ПрАТ «АІГ Україна Страхова Компанія», а також її афілійовані особи, що входять до групи компаній AIG, приділяють особливу увагу захисту персональних даних. Положення наших чинних політик і процедур повністю відповідають вимогам чинного законодавства щодо захисту інформації та персональних даних в країнах, де ми здійснюємо свою діяльність. Компанії AIG, включаючи ПрАТ «АІГ Україна Страхова Компанія», зареєстровані у державних органах, які здійснюють нагляд у сфері захисту персональних даних у тих країнах, де це вимагається відповідно до законодавства. З метою укладання та виконання договорів страхування (наприклад: отримання страхової премії, адміністрування договорів, здійснення страхових виплат та ін.) нам може знадобитись певна інформація (наприклад, прізвище, ім'я, по батькові, адреса, номер телефону та номер банківської картки і т.д.), що відноситься до Ваших персональних даних.

Надаючи нам Ваші персональні дані і отримуючи наші страхові послуги через цей веб-сайт, Ви підтверджуєте, що ознайомились, повністю розумієте положення цієї Політики захисту персональних даних та Положення про обробку персональних даних ПрАТ «АІГ Україна Страхова Компанія» і надаєте, відповідно до чинного законодавства України, свою безумовну згоду ПрАТ «АІГ Україна Страхова Компанія» на обробку (включаючи отримання від Вас та/або від будь-яких третіх осіб, з урахуванням вимог чинного законодавства України) Ваших персональних даних (ПІБ, рік, місяць, дата і місце народження, адреса, номери телефонів, факсів, адреси електронної пошти та інша контактна інформація, інформація про стан здоров'я, сімейне, соціальне, майнове положення, освіта, професія, доходи і будь-яка інша інформація, що відноситься до Вашої особи, в тому числі та, що є таємницею страхування, банківською таємницею, медичною таємницею) для цілей укладення договору (угоди) і його подальшого виконання (врегулювання збитків, прийняття рішень чи вчинення інших дій, які мають юридичні наслідки щодо Вас або інших осіб.

Справжня згода надається на будь-яку дію (операцію) або сукупність дій (операцій), що здійснюються із використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів, з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ, в тому числі передачу третім особам з правом обробки ними Ваших персональних даних, включаючи транскордонну передачу (в тому числі відомостей, що є таємницею страхування, банківською таємницею, медичною таємницею) афілійованим особам, особам, що входять до групи компаній AIG, а також наступним видам партнерів:

 • страхові брокери та страхові агенти;
 • колл (контакт)-центри, банки, - сервісні компанії, які надають послуги в рамках обслуговування договорів страхування (включаючи збір страхових премій, консультування клієнтів, внесення змін до договорів страхування або їх розірвання за дорученням однієї зі сторін договору);
 • асистанські компанії, експертні організації, оцінювачі, детективи та інші особи, які беруть участь у врегулюванні збитків;
 • телекомунікаційні компанії;
 • юридичні фірми;
 • перестраховики / Співстраховики;

з правом обробки ними Ваших персональних даних, знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних, транскордонну передачу персональних даних не довше, ніж цього вимагають цілі їх обробки. Зазначені вище особи мають право на свій розсуд використовувати при обробці Ваших персональних даних, автоматизований, механічний, ручний і будь-які інші способи.

Термін дії даної згоди поширюється на 3 (три) роки з моменту закінчення дії укладеного договору (угоди) між Вами і ПрАТ «АІГ Україна Страхова Компанія». Відкликання даної згоди на обробку Ваших персональних даних може бути здійснене виключно шляхом надання письмової заяви до ПрАТ «АІГ Україна Страхова Компанія» не менше ніж за 3 (три) робочі дні до дати відкликання згоди.

Спеціальна категорія персональних даних

У разі, якщо Вам буде потрібно надання допомоги при настанні страхового випадку, а також, якщо для врегулювання збитків буде вимагатись розкриття та обробка інформації про Ваш стан здоров'я, ми маємо право здійснювати обробку персональних даних, що відносяться до спеціальної категорії (інформація про стан здоров'я, сімейний стан та інші дані ), тільки з Вашої попередньої письмової згоди.

Передача даних третім особам і транскордонна передача

Ми маємо право передати Ваші персональні дані третім особам, в тому числі через державний кордон, тільки з метою надання Вам послуг належної якості щодо укладання договорів страхування, а також для надання інших послуг, пов'язаних зі страхуванням, і в тій мірі, в якій це необхідно для виконання наших зобов'язань. При передачі Ваших персональних даних ми будемо дотримуватись усіх вимог законодавства і отримувати усі необхідні згоди та дозволи (якщо такі будуть потрібні). Ми не несемо жодної відповідальності за збитки, що виникли в результаті надання Вами неповних або недостовірних персональних даних. У разі передачі персональних даних за кордон, ми дотримуємось політики вступати у відносини тільки з бізнес-партнерами, які забезпечують максимально можливий належний захист прав суб'єктів персональних даних і приймають для цього усі можливі заходи. Просимо звернути увагу на те, що ми маємо право повідомляти Ваші персональні дані нашим дочірнім компаніям, в тому числі за кордон. У разі продажу / передачі бізнесу третім особам в майбутньому, ПрАТ «АІГ Україна Страхова Компанія» має право передавати Ваші персональні дані для продовження ведення страхової діяльності. Ми зобов'язані надавати Ваші персональні дані на запит державних органів в рамках наданих їм повноважень.

Зберігання та знищення персональних даних

Ми вживаємо усіх необхідних заходів безпеки для захисту Ваших персональних даних при їх зберіганні, в тому числі заходи захисту від несанкціонованого доступу, зміни або видалення. Компанія забезпечує безпечну передачу персональних даних та фінансової інформації.

 • До Ваших персональних даних мають доступ тільки ті співробітники, яким необхідно використовувати Ваші персональні дані для зазначених у цій Політиці цілей;
 • Ми не будемо використовувати Ваші персональні дані в маркетингових цілях без Вашої попередньої згоди;
 • Ми будемо використовувати Ваші персональні дані для розсилки новин у разі, якщо Ви висловили свою згоду на це.

Ваші персональні дані не будуть оброблятись довше, ніж це необхідно для цілей їх отримання, відповідно до вимог чинного законодавства або цієї Політики.

Дані AIG і дані страхування

Ваші персональні дані і договори з ПрАТ «АІГ Україна Страхова Компанія» зберігаються в комп'ютерних системах AIG. Якщо Ви бажаєте отримати інформацію про Ваші персональні справи або дані, чи бажаєте зробити запит про їх зміну або видалення, зв'яжіться з нами за адресою електронної пошти: DataProtection.UA@aig.com.

Ваші права

Якщо Ви вважаєте, що Ваші права суб'єкта персональних даних були порушені, Ви маєте право звернутись до уповноваженого органу із захисту прав суб'єктів персональних даних або до суду.

Файли «Cookies» і «Web Beacons»

Якщо Ви перебуваєте на нашому сайті, файли сookies зберігаються Вашим браузером на жорсткому диску. Ми отримуємо інформацію, що надсилається Вашим браузером і комп'ютером на наш сайт. Ми використовуємо отриману таким чином інформацію тільки у статистичних цілях і з метою вдосконалення нашого сайту відповідно до вимог його відвідувачів. Інформація, отримана таким чином, не передається і не розкривається третім особам. Файли сookies не містять ніякої інформації, що дозволяє ідентифікувати відвідувачів і через кілька тижнів після відвідування сайту автоматично видаляються. Файли сookies можуть бути видалені з Вашого браузера за Вашим бажанням.

Ми також можемо використовувати сервіс, призначений для віддаленого збору даних, використовуючи файли «web beacons» або теги, вбудовані у вміст нашого сайту.

До даних, які ми отримуємо, входять: інформація про операційну систему і браузер, які Ви використовуєте, про Ваше пересування по нашому сайту і час, проведений на ньому. Така інформація є анонімною і не включає Вашого імені, адреси електронної пошти або будь-якої іншої контактної інформації. Ми можемо обмінюватися цією інформацією з іншими підрозділами AIG по всьому світу, де ми здійснюємо свою діяльність і з третіми особами, зокрема, з нашим постачальником послуг у галузі просування і оптимізації сайту, компанією «Omniture, Inc». Для отримання докладної інформації про стандарти конфіденційності компанії «Omniture, Inc» і використання файлів «web beacons», Вам необхідно відвідати сторінку www.omniture.com/company/acquisitions/visualsciences/privacy/policy.

Умови використання

Використовуючи цей веб-сайт, Ви висловлюєте свою згоду з наступними умовами використання, без обмежень і застережень. Будь ласка, уважно прочитайте чинні умови використання цього веб-сайту. Ці умови можуть періодично змінюватись і оновлюватись. Ви повинні дотримуватись змін умов і періодично відвідувати цю сторінку для ознайомлення з новими умовами.

Відмова від відповідальності

В усіх встановлених законом випадках, матеріали, надані на сайті, надаються як вони є і не містять будь-яких гарантій, окрім тих, що безпосередньо визначені. Компанія AIG Inc., її філії, інші підрозділи, афілійовані особи, особи, що входять до однієї групи, дочірні та материнські компанії (в сукупності іменовані AIG) відмовляються від будь-яких гарантій, явно чи опосередковано виражених, включаючи (але не обмежуючись) непрямі гарантії про товарний стан або придатність для певних цілей. AIG не гарантує, що інформація, яка викладена у справжніх матеріалах, не містить помилок, що такі помилки будуть виправлені або що справжній веб-сайт чи його сервер не містять вірусів або шкідливих програм. AIG не гарантує і не робить жодних заяв щодо використання або результатів використання матеріалів, які містяться на цьому сайті, щодо їх точності, достовірності чи ін. Ви (не AIG) несете усі витрати, пов’язані з обслуговуванням, ремонтом або внесенням змін. Інформація та описання, викладені на цьому сайті, можуть не містити повного опису усіх умов, виключень або правил; вони надані виключно для загального ознайомлення. Будь ласка, ознайомтесь з відповідною комерційною угодою або угодою про обслуговування. На цьому веб-сайті можуть міститись посилання на інші сайти, які не є власністю AIG. Компанія AIG не несе відповідальності за зміст таких сайтів. Розміщення посилань на інші сайти не означає, що AIG погоджується або підтримує зміст зазначених сайтів.

Обмеження відповідальності

Незважаючи на те, що AIG докладає усіх зусиль для розміщення точної та найновішої інформації на сайті, іноді можуть бути допущені помилки; в усіх встановлених законом випадках, AIG не надає будь-яких гарантій чи заяв щодо точності змісту цього сайту, і ні за яких обставин, включаючи, але не обмежуючись, недбалість, - ні AIG, ні будь-яка сторона, що бере участь у створенні, відтворенні або наданні інших послуг для цього сайту, не буде нести відповідальність за прямі, випадкові, подальші, непрямі або штрафні збитки, які Ви можете понести в результаті використання або неможливості використання матеріалів, розміщених на сайті, навіть якщо AIG або її уповноваженому представнику було відомо про можливість виникнення відповідних збитків. Ні за яких обставин AIG не буде нести відповідальність за будь-які збитки, втрати або підстави для пред'явлення позовів, що були заподіяні Вам або виплачені Вами, і виникли в результаті відвідування цього сайту. AIG також не несе відповідальності за будь-які збитки, спричинені в результаті проникнення до Вашого обладнання вірусів після відвідування або використання даного сайту або завантаження матеріалів, даних, зображень, відео- або аудіофайлів з цього сайту.

Обмеження щодо використання матеріалів

Власником даного сайту є компанія AIG, Inc. Адміністратором даного сайту є компанія ПрАТ «АІГ Україна Страхова Компанія». Якщо інше окремо не дозволено з боку AIG, жодні матеріали, що містяться на даному сайті, якими володіє, управляє, і на які компанія має ліцензію, не підлягають копіюванню, відтворенню, публікації, завантаженню, розміщенню, передачі або подібному використанню. Дозволяється завантажувати матеріали, розміщені на даному сайті, виключно для особистого користування, за умови дотримання усіх авторських і патентних прав, а також інших інструкцій правовласника щодо матеріалів. Не дозволяється поширення, зміна, передача, повторне використання або подібне використання матеріалів сайту для громадського або комерційного використання, включаючи текстову, графічну, аудіо- і відеоінформацію без дозволу AIG. AIG не гарантує і не стверджує, що використання Вами матеріалів сайту не порушить прав третіх осіб.

Юрисдикція

Якщо інше не зазначено в цьому документі, AIG не стверджує, що матеріали цього сайту є відповідними або доступними у будь-якій місцевості. Відвідувачі використовують цей сайт за власною ініціативою і несуть відповідальність за дотримання місцевого законодавства. Якщо інше окремо не визначено в цьому документі, інформація, розміщена на даному сайті, не є пропозицією з продажу товарів, страхових продуктів чи інших продуктів або послуг, що надаються AIG. Ніякий страховий чи інший продукт або послуга не пропонується компанією AIG для продажу, а в разі продажу компанією - не матиме юридичної сили в будь-якій юрисдикції, в якій така пропозиція, купівля або продаж є незаконною відповідно до страхового чи іншого законодавства, що діє у відповідній юрисдикції. Деякі продукти або послуги можуть бути недоступними в певних юрисдикціях.

Право власності на інформацію

Будь-яка інформація, за винятком особистих даних та інформації, яку Ви надаєте AIG через даний сайт за допомогою електронної пошти або іншим способом, включаючи інформацію, питання, коментарі або пропозиції, розцінюється як не конфіденційна і не службова інформація та є власністю ПрАТ «АІГ Україна Страхова Компанія». Така інформація, за винятком особистих даних та особистої інформації, може використовуватися в будь-яких цілях, включаючи, але не обмежуючись, відтворення, пропозицію, розкриття, передачу, публікацію, розповсюдження та розміщення. AIG вправі втілювати будь-які ідеї, поняття, ноу-хау або методики, які викладені у Ваших повідомленнях, що передаються AIG через цей сайт чи іншими способами і в різних цілях, включаючи, але не обмежуючись, для розробки та просування продукції з використанням відповідної інформації.

Торгові марки та авторське право

Будь-які торгові марки, знаки обслуговування, комерційні найменування, логотипи і зображення є власністю AIG. Жодна інформація, розміщена на даному сайті, не повинна розцінюватись як надання, позбавлення права заперечення і т.д., будь-якої ліцензії або права на використання торгових марок, які розміщена на сайті, без письмового дозволу компанії AIG. Забороняється використовувати торгові марки, які розміщені на сайті, а також іншу інформацію сайту в цілях, відмінних від тих, що дозволені. Зображення, які розміщені на сайті, належать або використовуються з дозволу AIG. Забороняється використовувати такі зображення Вами або іншими особами з Вашого дозволу без дозволу компанії. Несанкціоноване використання зображень може призвести до порушення авторських прав, законів про торгові марки, законів про конфіденційність і розкриття інформації, а також норм і законів про передачу інформації.

Ліцензії на програмне забезпечення

Ви погоджуєтеся з тим, що будь-яке програмне забезпечення, до якого Ви можете отримати доступ або яке буде надано Вам на цьому сайті, може містити розробки, які суворо охороняються у відповідності до законів про експорт, а також постановами США та інших країн і юрисдикцій. Цим Ви погоджуєтеся з тим, що не будете передавати або іншим чином поширювати програмне забезпечення з порушенням відповідних законів і норм. AIG забороняє скачування і удосконалення будь-якого ПЗ або технічної інформації, розміщеної на сайті, в країнах, де така діяльність заборонена законами і нормативами, що регулюють експорт.

 

ПРО КОМПАНІЮ