Skip Navigation?
 

Використовуючи цей веб-сайт, Ви висловлюєте свою згоду з наступними умовами використання без обмежень і застережень. Будь ласка, уважно прочитайте діючі умови щодо використання цього веб-сайту. Ці умови можуть час від часу змінюватися і оновлюватися. Ви повинні дотримуватися змін умов і періодично відвідувати цю сторінку для ознайомлення з новими умовами.

ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

У всіх встановлених законом випадках, матеріали, надані на сайті, надаються як вони є і не містять будь-яких гарантій, крім тих, які прямо надані. Компанія AIG Inc., її філії, інші підрозділи, афілійовані особи, особи, що входять в одну групу, дочірні та материнські компанії (в сукупності іменовані AIG) відмовляються від будь-яких гарантій, явно чи побічно виражених, включаючи (без обмежень) непрямі гарантії на товарний стан або придатність для певних цілей. AIG не гарантує, що інформація, що міститься в справжніх матеріалах, не містить помилок, що такі помилки будуть виправлені або що справжній веб-сайт або його сервер не містять вірусів або шкідливих програм. AIG не гарантує і не робить жодних заяв щодо використання або результатів використання матеріалів, що містяться на даному сайті, щодо їх точності, достовірності чи іншого. Ви (Не AIG) несете всі витрати, що пов’язані  з обслуговуванням, ремонтом або внесенням змін. Інформація та опис, що містяться на цьому сайті, можуть не містити повного опису всіх умов, виключень або правил, вони надані тільки для загального ознайомлення. Будь ласка, дивіться відповідну торгову угоду або угоду про обслуговування. На цьому веб-сайті можуть міститися посилання на інші сайти, які не є власністю AIG. Компанія AIG не несе відповідальність за зміст таких сайтів. Розміщення посилань на такі сайти не означає, що AIG погоджується або підтримує зміст даних сайтів.

ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Незважаючи на те, що AIG докладає всіх зусиль для розміщення точної та найновішої інформації на сайті, іноді можуть допускатися помилки та в усіх встановлених законом випадках, AIG не дає будь-яких гарантій чи заяв щодо точності вмісту цього сайту і ні за яких обставин, включаючи, без обмежень, недбалість, ні AIG, ні будь-якої сторони, що бере участь у створенні, відтворенні або наданні інших послуг для даного сайту, не буде нести відповідальність за прямі, випадкові, наступні, непрямі або штрафні збитки, які Ви можете понести в результаті використання або неможливості використання матеріалів, розміщених на сайті, навіть якщо AIG або її уповноважений представник були обізнані про можливість виникнення таких збитків. Ні за яких обставин AIG не нестиме відповідальність за будь-які збитки, втрати або підстави для пред'явлення позовів, що були заподіяні вам або виплачені вами, які виникли в результаті відвідування даного сайту. AIG також не несе відповідальність за будь-які збитки, причинні в результаті проникнення до вашого обладнання вірусів після відвідування або використання даного сайту або завантаження матеріалів, даних, зображень, відео або аудіофайлів з даного сайту.

ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ
Власником даного сайту є компанія AIG, Inc. Адміністратором даного сайту є компанія ПрАТ «АІГ Україна Страхова Компанія». Якщо інше явно не дозволено AIG, ніякі матеріали, які містяться на даному сайті, яким володіє, управляє, і на який компанія має ліцензію, не підлягають копіюванню, відтворенню, публікації, завантаженню, розміщенню, передачі або подібного використання. Дозволяється завантажувати матеріали, розміщені на даному сайті, виключно для особистого користування за умови дотримання всіх авторських і патентних прав, а також інших вказівок правовласника щодо матеріалів. Не дозволяється поширення, зміна, передача, повторне використання або подібне використання матеріалів сайту для громадського або комерційного використання, включаючи текстову, графічну, аудіо- і відеоінформацію без дозволу AIG. AIG не гарантує і не стверджує, що використання вами матеріалів сайту не порушить прав третіх сторін.

ЮРИСДИКЦІЯ
Якщо інше не зазначено в цьому документі, AIG не стверджує, що матеріали даного сайту підходять або доступні в якій-небудь локації. Особи використовують справжній сайт за власною ініціативою і несуть відповідальність за дотримання місцевого законодавства. Якщо інше явно не зазначено в цьому документі, інформація, розміщена на даному сайті, не є пропозицією з продажу товарів, страхових продуктів чи інших продуктів або послуг, що надаються AIG. Ніякий страховий чи інший продукт або послуга не пропонується компанією AIG для продажу, а в разі продажу компанією не матиме юридичної сили в будь-якій юрисдикції, в якій така пропозиція, купівля або продаж є незаконною, відповідно до страхових або інших законів, що діють в такої юрисдикції. Деякі продукти або послуги можуть бути недоступні в будь-якій юрисдикції.

ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ІНФОРМАЦІЮ
Будь-яка інформація, за винятком особистих даних та інформації, яку Ви надаєте AIG через даний сайт за допомогою електронної пошти або іншим способом, включаючи інформацію, питання, коментарі або пропозиції, розцінюється як не конфіденційна інформація і не випливає з права власності та є власністю ПрАТ «АІГ Україна Страхова Компанія ». Така інформація, за винятком особистих даних та інформації, може використовуватися в будь-яких цілях, включаючи, без обмежень, відтворення, пропозицію, розкриття, передачу, публікацію, мовлення та розміщення. AIG вправі втілювати будь-які ідеї, поняття, ноу-хау або методики, які містяться в ваших повідомленнях, що направляються AIG через даний сайт чи іншими способами і в різних цілях, включаючи, без обмежень, для розробки та просування продукції з використанням даної інформації.

ТОРГОВІ МАРКИ ТА АВТОРСЬКЕ ПРАВО

Будь-які торгові марки, знаки обслуговування, комерційні найменування, логотипи і зображення є власністю AIG. Ніяка інформація, розміщена на даному сайті, не повинна розцінюватися як надання,  позбавлення права заперечення і т. п., ,будь-якої ліцензії або права на використання  торгових марок, які розміщена на сайті, без письмового дозволу компанії AIG. Забороняється використовувати торгові марки, які розміщені на сайті, а так само іншу інформацію сайту в цілях, відмінних від тих, які дозволені. Зображення, які розміщені на сайті, належать або використовуються з дозволу AIG. Забороняється використовувати такі зображення вами або іншими особами з вашого дозволу без дозволу компанії. Несанкціоноване використання зображень може призвести до порушення авторських прав, законів про торгові марки, законів про конфіденційність і розкриття інформації, а також постанов і законів про передачу інформації.

Ліцензії на програмне забезпечення
Ви погоджуєтеся з тим, що будь-яке програмне забезпечення, до якого Ви можете отримати доступ або яке буде вам надано на цьому сайті, може містити розробки, які суворо охороняються у відповідності до законів про експорт та постановами США та інших країн та юрисдикцій. Цим Ви погоджуєтеся з тим, що Ви не будете передавати або іншим чином поширювати програмне забезпечення з порушенням таких законів і постанов. AIG забороняє скачування і модернізацію будь-якого ПО або технічної інформації, розміщеної на сайті, в країнах, де така діяльність заборонена законами і постановами, регулюючими експорт.